Pojedyncze produkty

Kompletne instalacje

 • SILOSY DO STACJI PRZESYPOWYCH

 • Wieża mieszalnikowa surowców lekkich, suchych

 • Silos do składowania osadu wysuszonego

 • Konstrukcje technologiczne

 • Stacja silosów do magazynowania premiksów paszowych

Mapa realizacji firmy Silexim

Nasze realizacje

Referencje

 

Projektujemy i wykonujemy zlecenia dla naszych klientów na całym świecie.

Zobacz więcej

Rozwiązania ekologiczne

 1. Systemy szczelnego magazynowania i transportu sypkich surowców mineralnych zapobiegające zapyleniu środowiska.
 2. Instalacje magazynowania i transportu odpadów poprodukcyjnych oraz substancji szkodliwych dla środowiska.
 3. Elementy instalacji magazynowania i transportu wysuszonych osadów w oczyszczalniach ścieków.
 4. Elementy instalacji separacji popiołów lotnych w elektrociepłowniach i odzysku pyłu węglowego.
 5. Elementy instalacji odkwaszania i produkcji ziemi ogrodowej.
 6. Elementy instalacji oczyszczania gazów w czasie spalania osuszonych osadów ściekowych w kotłach na biomasę.
ISO

SILEXIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa