Wyposażenie technologiczne

Zasuwy nożowe, zawory motylkowe

Opis

Zasuwy nożowe typu VL składają się z dwuczęściowej ramy ze stali węglowej lub nierdzewnej, która jest częściowo pokryta unikalnym konstrukcyjnym polimerem SINTŸ prod. WAMŸ oraz z łopatki ślizgowej wykonanej także z tego samego materiału lub ze stali węglowej lub nierdzewnej. Zastosowanie konstrukcyjnych kompozytów polimerowych SINTŸ podwyższa znacząco odporność na ścieranie w porównaniu z zasuwami tradycyjnymi. W wersji VLQ zawór posiada kwadratowy zaś w wersji VLC okrągły otwór. Wersja VLS z kwadratowym otworem posiada siłownik pneumatyczny zabudowany w ramie.

Zasada działania

Zasuwy nozowe typu VL są stosowane tam, gdzie konieczne jest przerwanie przepływu grawitacyjnego luźnych materiałów. Zasuwy mogą być przymocowane do wylotów zasobnika lub silosa, do wlotów i wylotów przenośników mechanicznych oraz do wlotów teleskopowych rynien załadowczych. Szczególnie dla wylotów przenośników, wersja VLS ze zintegrowanym siłownikiem pneumatycznym jest właściwą opcją dzięki kompaktowym wymiarom zewnętrznym. Specjalna geometria zaworu suwakowego VL i różne opcje konstrukcji łopatki ślizgowej umożliwiają ich zastosowanie w niemalże każdej gałęzi przemysłu włączając żywnościowy.

Zasuwy nożowe do silosów

Opis

Zawory motylkowe VFS składają się z dwóch odlewów ciśnieniowych połówek korpusu, wykonanych ze stopu aluminium, tarczy obrotowej w kompozycie polimerowym SINT® lub żeliwie i sprężonej uszczelki z elastomeru. Dla przemysłu spożywczego dostępna jest wersja z tarczą ze stali nierdzewnej i integralną uszczelką z atestem FDA. Podczas gdy VF1S posiada górny kołnierz i wygiętą dolną sekcję dopasowaną do podłączenia elastycznego rękawa, V2FS jest wyposażony w identyczny kołnierz górny i dolny.

Zasada działania

Zawory motylkowe VFS są jednymi z najczęściej stosowanych rozwiązań do zamykania pojemników, zasobników i silosów zawierających proszki lub granulaty. Zawory motylkowe VFS są stosowane we wszystkich typach zakładów przeróbki proszków lub granulatów, tam gdzie wymagane jest przerwanie strumienia suchego materiału transportowanego grawitacyjnie lub pneumatycznie. Zawory te są mocowane pod zasobnikami, pojemnikami, śrubami lub innymi typami przenośników, czy też w celu przerwania przewodów transportu pneumatycznego. Dzięki ich specjalnej konstrukcji i zastosowanym do budowy materiałom, stanowią one szczególnie opłacalne i najbardziej sprawne rozwiązanie.

Zawory motylkowe do silosów

ISO

SILEXIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa