Kompletne instalacje

Silosy do Stacji Przesypowych

Silosy do Stacji Przesypowych

Przeznaczone są do okresowego magazynowania sypkich surowców mineralnych. Załadunek silosów prowadzony jest pneumatycznie przewodami transportowymi bądź mechanicznie przenośnikami a rozładunek grawitacyjno-pneumatyczny bezpośrednio do cementowozów lub boczny rozładunek pneumatyczny bądź mechaniczny do zbiorników roboczych w ciągu technologicznym.
Wieża mieszalnikowa surowców lekkich, suchych

Wieża mieszalnikowa surowców lekkich, suchych

Przeznaczone do produkcji suchych zapraw budowlanych uzyskiwanych poprzez mieszanie określonych sypkich surowców budowlanych wraz z dozowaniem produktów uszlachetniających.
Silos do składowania osadu wysuszonego

Silos do składowania osadu wysuszonego

Usytuowany na terenie oczyszczalni ścieków w ciągu technologicznym suszenia osadów pofermentacyjnych. Przeznaczony do odbioru z suszarni osadu wysuszonego i jego okresowego magazynowania przed wywozem z terenu oczyszczalni. Silos jak również wszystkie urządzenia technologiczne z nim współpracujące spełnia wymogi dyrektywy ATEX dla maszyn i urządzeń pracujących w atmosferach zagrożonych wybuchem i pożarem. Instalacja silosu umożliwia odbiór osadu z suszarni jego transport przenośnikami do silosu oraz jego wyładunek po okresowym magazynowaniu do samochodów kontenerowych bądź cystern samochodowych. Transport i magazynowanie osadów jest nadzorowane przez systemy kontroli ppoż.
Konstrukcje technologiczne

Konstrukcje technologiczne

Oferujemy projektowanie, wykonanie i montaż konstrukcji stalowych nietypowych hal przemysłowych oraz budynków technologicznych wraz z pomostami, barierami, schodami oraz ich całkowitą obudową np. z blach trapezowych.
Stacja silosów do magazynowania premiksów paszowych

Stacja silosów do magazynowania premiksów paszowych

Zespół silosów i podajników ślimakowych do składowania, mieszania i dystrybucji komponentów pasz dla zwierząt. Wykonujemy stacje kompletne z montażem silosów i wyposażenia technologicznego.

ISO

SILEXIM Industry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością