Pojedyncze produkty

Schody, Pomosty obsługowe

Pomosty obsługowe umieszcza się w okolicy dachu silosu lub w obszarze wysypu z leja silosu. Służą do obsługi urządzeń technologicznych przy załadunku lub wyładunku silosu (zasuwa awaryjna, ładowarka, napowietrzanie leja silosu, filtr, wskaźniki)


ISO

SILEXIM Industry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością