Wyposażenie technologiczne

Urządzenia wspomagające rozładunek

Płytki napowietrzające

Płytki napowietrzające

Ze względu na półwypukły kształt wkładek napowietrzających I100 z trwałego polimeru, powietrze podawane jest pod szerokim kątem przez całą powierzchnię białą.

Urządzeń fluidyzacyjnych używa się jako środków zapobiegawczych. Różne materiały będą cechować się doskonałym przepływem masowym po dodaniu w regularnych odstępach pewnej ilości powietrza podczas opróżniania zbiornika lub silosu. Z wkładkami napowietrzającymi I100 praca jest łagodna (ciśnienie robocze wkładki = 0,2 bara). Napowietrzony materiał zyskuje pożądaną płynność. Równocześnie unika się występowania tendencji do zawisania materiału, powstawania w nim otworów, zbrylania się lub powstawania złogów.

Przy instalacji jednorzędowej, wkładek napowietrzających I100 używa się powszechnie do materiałów takich jak cement. Bardziej wyrafinowane rozwiązania z zamiennie zasilanymi rzędami są przeznaczone na przykład dla wapna hydratyzowanego w zakładach magazynująco-dozujących, w których fluidyzacja jest używana nie tylko podczas opróżniania silosu, ale również, aby utrzymać materiał w ruchu podczas dłuższych okresów magazynowania.

Długookresowe doświadczenie praktyczne z pracą wkładek napowietrzających I100 przy fluidyzacji pulsacyjnej (Pulse-Jet and Felder System) wykazują, że rzeczywiście z powodzeniem można fluidyzować prawie wszystkie materiały generujące pył.

Wibratory elektryczne

Wibratory elektryczne

Asortyment przyczepnych wibratorów elektrycznych typu MVE to wynik ponad czterdziestoletniego doświadczenia w technice wibracyjnej dla przemysłu budowlanego, jak również innych zastosowań przemysłowych na świecie. Zewnętrzne wibratory elektryczne typu MVE są wykorzystywane w szeregu różnych zastosowań: jako przyrządy wspomagające przepływ do przesiewania, przenoszenia, czyszczenia, wyjmowania, kompaktowania i sortowania.

ISO

SILEXIM Industry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością