Pojedyncze produkty

Silosy stacjonarne

Silosy stacjonarne przeznaczone są do składowania sypkich surowców mineralnych przy ciągach technologicznych oraz w hurtowniach materiałów budowlanych. Mogą być również przeznaczone do składowania materiałów o większej ziarnistości (kamień wapienny, piasek kwarcowy, tłuczeń, produkty zbrylone).

Napełnianie silosu następuje pneumatycznie przewodami transportowymi bezpośrednio z cementowozu lub wagonu wyposażonego w instalację do transportu pneumatycznego, bądź mechanicznie poprzez system przenośników taśmowych lub elewator.

W zależności od rozmiarów, silosy stacjonarne wykonywane są jako jedna całość i transportowane samochodem ciężarowym na miejsce stałego posadowienia, bądź też dostarczane są w segmentach i scalane na przygotowanych do tego celu fundamentach w zakładzie inwestora. Silosy te w zależności od lokalnych warunków oraz głownie od potrzeb inwestora posiadają rożne gabaryty umożliwiające ich włączenie w istniejący cykl technologiczny.

Zgodnie z potrzebami inwestora silosy stacjonarne mogą posiadać następujące wyposażenie podstawowe:

 • bariera dachowa, drabina
 • pomost obsługowy pod wylotem z leja silosu
 • konstrukcję wsporczą

oraz wymagane względami całej instalacji wyposażenie technologiczne:

 • system przewodów załadowczych
 • filtr przeciwpyłowy
 • wskaźniki poziomu
 • zawór na nad- i podciśnienie
 • rękaw wyładowczy
 • napowietrzanie leja silosu
 • instalację sprężonego powietrza
 • zasuwa wylotową
 • system przenośników transportowych
 • nadbudówkę na dachu silosu osłaniającą wlot przenośnika
 • klatkę schodową


Silosy stacjonarne

ISO

SILEXIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa