Wyposażenie technologiczne

System zabezpieczenia silosów

Opis

System zabezpieczenia silosów KCS stosowany w celu kontroli pracy silosa składa się z centralnego panelu kontrolnego, który nadzoruje pracę baterii silosów łącznie z poszczególnymi elementami systemu takimi jak, panel siłowy każdego silosu, podłączenie rury załadunkowej,zaworu zaciskowego, elektronicznego czujnika ciśnienia, czujnika ciśnienia w filtrze,zaworu wyrównania ciśnienia i syreny alarmowej.

Zasada działania

System zabezpieczeniasilosów KCS może być stosowany do materiałów pylistych lub granulatów. Uszkodzenie silosa lub jesgo elementów najczęściej występuje podczas napełniania z cysterny. Jest to przyczyną przepełnienia lub wzrostu ciśnienia silosu. System KCS dostarczony w bazowej wersji zabezpiecza silos zarówno przed przepełnieniem lub przekroczeniem ciśnienia, unikając uszkodzenia silosa, filtra odpylającego lub innych elementów oraz redukując ryzyko emicji pyłów do atmosfery.

Korzyści stosowania

 • Zabezpiecza ludzi i elementy silosa przed uszkodzeniem
 • Redukuje ryzyko zanieczyszczenia powietrza
 • Eliminuje ryzyko znapełnienia niewłaściwego silosu
 • Rozpoczyna i kończy pracę filtra automatycznie
 • Elektroniczny czujnik ciśnienia daje sygnał w przypadku konieczności zwrócenia uwagi
 • Wewnętrzny monitoring ciśnienia każdego silosa
 • Położenie poziomu maksimum i minimium
 • Sprawdza obecność sprężonego powietrza w filtrze (jeżeli jest w użyciu) i w zaworze zaciskowym

Opcje i akcesoria

 • Centralny panel kontrolny
 • Indywidualny panel kontrolny
 • Czujnik ciśnienia
 • Czujnik upustu ciśnienia VCP
 • Syrena alarmowa
 • Złącze do cysterny
 • Filtr odpylajacy
 • Wskaźnik różnicy ciśnienia
 • Króciec do czujnika cisnienia
 • Wskaźnik poziomu
 • Zawór zaciskowy łącznie ze skrzynka sterowania pneumatycznego

Schemat systemu zabezpieczenia silosów

ISO

SILEXIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa