Wyposażenie technologiczne

Filtry odpylające

Przeznaczone do odpylania silosów o różnych pojemnościach ładowanych pneumatycznie surowcami pylistymi. W zależności od rodzaju składowanego materiału stosowane są w filtrach różne materiały filtracyjne, różne sposoby regeneracji filtra (mechaniczne, pneumatyczne). Obudowa filtra wykonana jest ze stali kwasoodpornej. W zależności od potrzeb filtr może być wyposażony w wentylator zasysający zapylone powietrze z ładowarki. Wielkość filtra dostosowana jest do ilości zakładanego powietrza do odpylenia.

SILOTOP® jest odpylaczem o cylindrycznym kształcie do wentylacji napełnianych pneumatycznie silosów. Korpus ze stali nierdzewnej zawiera pionowo montowane elementy filtrujące POLYPLEAT®. System czyszczenia sprężonym powietrzem jest wbudowany w górną pokrywę zamocowaną na zawiasach. 

Pył, który jest oddzielany od powietrza poprzez specjalne elementy filtrujące POLYPLEAT®, spada do zbiornika po tym, jak zintegrowany układ dysz czyszczących powietrzem zwrotnym wewnątrz obudowy usunął cząstki pyłu z elementów filtra. 

ISO

SILEXIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa